3 gemeenschappelijke redenen waarom uw Geldshop niet werkt (en hoe u dit kunt oplossen)

image

Tips voor geld lenen

Er ben sinds de WFT, economische crisis en de val van Dirk Scheringa’s DSB imperium veel veranderd als u gaat om geld lenen.

Kon u voorheen onbeperkt geld lenen, bij de één nog meer dan aangaande de ander, momenteel is geld lenen lastiger later ooit en gelden daarginds strengere regels voor banken en financieel adviseurs als het gaat om geld lenen aan consumenten.

Een lening krijgen is lastiger geworden, echter er zijn ook goede redenen waarvoor u ongetwijfeld een lening zou moeten beheersen afsluiten. Denk aan het kopen van een nieuwe auto, kopen betreffende inboedel na een scheiding, etc.

Hieronder staat een aantal tips die u kunnen assisteren bij het vinden betreffende een goede lening. Behandeling deze samen aan onze berekeningen. Vraag steeds meerdere offertes aan en vergelijk deze goed en kritisch.

Ga niet voor gemak

Aan gemak zit bijna altijd dezelfde (te) hoge prijs.

Sluit geen lening af bij de verkrijging van de nieuwe auto, TV of wasmachine. U kunt er zeker van zijn dat u dan bij veel betaalt voor uw lening. Ook rood staan op uw bankrekening, creditcard en kopen op afbetaling zijn doorgaans de duurste vormen van krediet, waarbij u soms tot 10% meer rente betaalt vervolgens op een goedkope lening.

Zelf met zoek gaan naar dezelfde goedkope lening levert veelal meer op dan goed afdingen bij de verkrijging.

Geld lenen kost geld. Bereken zelve wat de kosten betreffende een lening zijn, en vergelijk mogelijke leningen onderling.

Leen niet als jij spaargeld heeft

Een lening afsluiten indien u ook nog spaargeld heeft is vrijwel altijd onverstandig. U betaalt steeds meer rente voor jouw lening dan jij krijgt op uw spaarrekening.

Alleen als jij (heel) kort geld wilt lenen kan het behoedzaam zijn om dit behalve sparen te doen, ongetwijfeld indien er opnamekosten of dezelfde boete van toepassing is als u jouwe spaargeld wilt opnemen.

Pas op voor een lage rente

Beslist lage rente klinkt aantrekkelijk, maar is vaak beslist tijdelijke aanbieding. Informeer daarom goed of de lage rente een tijdelijke aanbieding is, en wat u rentetarief gaat worden na de actieperiode.

Controleer de vergunning bij de AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt regelmatig voor illegale kredietaanbieders. Controleer daarom steeds (als de kredietaanbieder genkele beroemde bank is) of de kredietaanbieder een AFM-vergunning bezit.

Vergelijk aanbieders

Er zijn veel aanbieders van leningen. Naast alle banken zijn er eveneens gespecialiseerde geldverstrekkers.

Deze geldverstrekkers zijn vaak goedkoper dan uw thuisbank, of een andere grootbank. Doordat goedkope geldverstrekkers veel werken via internet plus een minder grote interne overhead hebben, kunnen zij vaak goedkopere leningen presenteren.

Maar juist wel met. Niet alle aanbieders op internet zijn goed. Vraag altijd meerdere offertes met en vergelijk deze met hulp betreffende onze berekeningen.

Controleer de voorwaarden betreffende de lening

Controleer de voorwaarden van de aangeboden lening:

  • Wat precies de leensom? Als deze hoger is later u heeft aangevraagd, wees dan alert met gekoppelde verzekeringen. Check tevens wanneer u het geleende geld ontvangt of kunt opnemen.
  • Hoe messcherp is de rente en kan dit wijzigen? Krijgt u een vaste rente of variabele rente? Staat de vaste rente gedurende de hele periode vast?
  • Bedenk dat u bij een variabele rente dus nooit weet enigszins de maandlasten bij de toekomst zullen bestaan.
  • Lost u af met de lening? Of betaalt u alleen rente over de lening? Mag u op elk moment (extra) aflossen of betaalt jullie een boete bij vervroegd aflossen?
  • Welke boetes bestaan er? Moet jij meer rente betalen indien jullie te laat betaalt? Mag u op allemaal minuut (extra) aflossen of positie daar een boete met?
  • Kan de looptijd van de lening verkort ofwel verlengd worden?
  • Welke kosten moet u betalen? Betaalt jij voor de advisering of bemiddeling? Zijn daarginds afsluitkosten?
  • Worden er ook verzekeringen afgesloten? Wat zijn de kosten en baten hiervan?

Is het mogelijk om de maandlasten blijven betalen?

Kunt jullie de maandlasten ook in de toekomst blijven dokken?

Verwacht jij wijzigingen in de nabije toekomst, houd alhier later rekening mee betreffende het afsluiten van de lening. Gaat u binnenkort verhuizen? Is er dezelfde reële kans dat jij werkloos wordt? Is daar een kind op aankomst? Gaan één van jouw kinderen binnenkort studeren en/of met kamers wonen? Bedenk in al deze situaties dat u dan maandelijks waarschijnlijk minder geld erbij besteden heeft.

U kunt soms beslist verzekering afsluiten om de risico af bij dekken dat u de maandlasten niet meer kunt opbrengen in geval van werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden van uw partner. Bedenk ongetwijfeld dat dit regelmatig behoorlijk kostbare verzekeringen zijn voor wat u er voor terug krijgt.

Looptijd en soort lening

Geld lenen kost geld. Leen daarom nooit langere dan

oodzaak is. Kies voor dezelfde soort lening die past bij het doel waarom u leent.

Voor u kopen van een auto is een lening waarbij u maandelijks ook aflost een logische keuze. De auto wordt immers veel minder waard. Zorg daar dan voor dat de lening ook steeds slechter geworden wordt, het liefst minimaal gelijk aflopend. Als jij denkt dat de wagen (nog) vijf jaar mee gaat, zorg dan dat de lening binnen vijf jaar is afgelost.

Leent u omdat u tijdelijk en kort extra geld nodig heeft, zorg later dat jij snel kunt aflossen. Als uw nabije financiële toekomst onduidelijk is, zorg dan vooral voordat flexibiliteit. Valt het in de strijd tegen, dan kunt minder vertrekken aflossen, valt het mee, los lenen dan versneld af.

Rentevorm

Zijn de rente vast of variabel? En als deze vast is, is deze vervolgens vast voor de gehele looptijd van de lening?

Juist op met een kwasi instaprente. Deze vaak lage rente is vooral bedoeld om nieuwe bezoekers bij werven. Na de actieperiode wordt de rente vaak flink hoger, op welke manier het voordeel vaak al spoedig te niet wordt gedaan.

Op zich is een variabele rente of instaprente niet fout. Zeker niet als jij de flexibiliteit heeft om de lening te kunnen aflossen of oversluiten. Dan kan tijdelijk profiteren van dezelfde lage rente kittig zijn. Maar mist de lening deze flexibiliteit pas later op met een variabele rente of instaprente.

Een vaste rente geeft meer zekerheid over de kosten van de lening en alsof u die blijvend kunt opbrengen. U weet inleidend waar u betreffende toe bent.

Leen allesbehalve teveel

Als jullie wilt voorkomen dat u in de schuldsanering terecht komt, hetgeen zeker genkel pretje is, leen dan nooit langduriger dan goed voor u is. Er gerust niet indien de lening niet perse noodzakelijk is.

Als jullie de termijnen (het maandbedrag) voor de lening – om welke reden vervolgens ook – niet langduriger kunt afbetalen, komt u in een neerwaartse spiraal terecht die van kwaad tot erger gaat.

Indien u onverhoopt toch in de moeilijkheden komen, zoek dan zojuist snel mogelijk hulp door de beschadiging te beperken. Een extra lening ben dan nimmer een antwoord.

U kunt zelf berekenen wat u verantwoord maximaal kunt lenen volgens de normen van de Nederlandse Vereniging betreffende Banken, opgesteld in samenwerkingsverband met het Ministerie van Financiën, de AFM plus enkele anderen.